Binanıza en hızlı Enerji Kimlik Belgesini biz veriyoruz...
2011 yılından önce yapılmış tüm bibalara,2017 yılına kadar EKB belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.
Binanıza en hızlı Enerji Kimlik Belgesini biz veriyoruz...
Binanıza en hızlı Enerji Kimlik Belgesini biz veriyoruz...
ENERJİ KİMLİK BELGENİZVAR MI?
EKB GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir ve bu sürenin sonunda hazırlanacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. Ayrıca Enerji Kimlik Belgesi binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik bir uygulama yapıldığı takdirde yönetmeliğe uygun olarak yeniden düzenlenir. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 01.01.2011 tarihinden itibaren yeni ruhsat alacak binaların EKB alması, mevcut binaların ise 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alması zorunlu kılınmıştır.